Những hợp đồng đã được cam kết vay trước ngày 31/3 trong gói 30.000 tỷ đồng đều được hưởng lãi suất ưu đãi. Ảnh: QH

Vay gói 30.000 tỷ sẽ được hưởng lãi suất thấp đến khi giải ngân hết

Thủ tướng vừa đồng ý đề nghị của Ngân hàng Nhà nước tiếp tục triển khai gói 30.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi 5% cho đến khi giải ngân hết, thay vì phải kết thúc trước ngày 1/6/2016.

Đánh giá bài viết: